Speciale projecten

Sommige projecten zijn bijzonder omdat ze niet vaakvoorkomen en vragen om een specialistische aanpak. Soms gaat het daarbij ominnovatieve projecten. U bent bij dat soort projecten vaak beter af met iemanddie ruime ervaring met het type project heeft. Voorbeelden van innovatieveprojecten en bijzondere projecten waar Stefan Tellekamp Booland ervaring meeheeft zijn:

De aanleg van warmte-koude-opslaginstallaties (WKO.)

De bouw van LNG-installaties.

De bouw van drijvende woningen of waterwoningen.

Bouwen op of boven water.

De aanleg van ondergrondse installaties en netwerken (kabelsen leidingen)

De bouw van antennemasten en zendinstallaties.

De aanleg van infrastructuur in zee (offshore techniek)

ISO 14001 certificering.

Hebt u een bijzonder project dat juridisch moet wordenbegeleid maar heeft u nog geen jurist gevonden? Neemt u dan gerust contact op.Met behulp van een uitgebreid netwerk wordt u altijd aan de juiste specialistgekoppeld.