Trainingen

Regelmatig geeft Stefan Tellekamp Booland trainingen voor met name de bouw over omgevingsrecht, vergunningenmanagement en de juridische aspecten bij bijzondere projecten.

In samenwerking met www.hetvergunningenhuis.nl wordt twee keer per jaar de cursus regelgeving infrastructurele projecten gegeven. Tijdens deze cursus wordt de regelgeving rond infrastructurele projecten zoals de Tracéwet, (Rijks)coördinatieregelen, tunnelveiligheid en het bouwbesluit 2012 behandeld aan de hand van actuele ontwikkelingen.