Vastgoed

Vastgoed is meer dan het kopen of beleggen in stenen.Voordat geld wordt geïnvesteerd is het van belang om alle mogelijkheden ennadelen van een investering te weten. Een due diligence kan voorkomen dat u nade koop pas achter problemen komt. In samenwerking met bouwkundigen en collegajuristen voert Stefan Tellekamp Booland regelmatig due diligence uit voorbedrijven en investeerders. Ook bij het vastgoedbeheer is goed juridisch adviesonontbeerlijk. Van subsidieregelingen voor gebouwen, tot aan toetsing aan hetbouwbesluit en wijziging van de bestemming.