In deze privacyverklaring geven we u graag meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens volledig volgens de regels van de AVG.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

We verwerken enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. U weet dus precies welke persoonsgegevens dat zijn.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst en om onze diensten aan u te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat we een aantal persoonsgegevens van u ontvangen. Het is noodzakelijk dat u deze gegevens tijdig aan ons verstrekt en je goed hebt gecontroleerd of ze kloppen. Het is voor ons daarom ook een noodzakelijke verwerking van jouw persoonsgegevens. Het gaat om de volgende gegevens:

  • voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Email adres

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

We mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als dat nodig is om een gerechtvaardigd doel te bereiken en we daar een goede grondslag voor hebben. We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

Als u contact met ons opneemt, is het het van belang dat we kunnen reageren. Wij vragen u daarom in ons contact formulier om uw naam, email adres en telefoonnummer in te vullen. Deze gegevens verwerken wij in ons gerechtvaardigd belang en worden binnen twee jaar na ons laatste contactmoment verwijderd.

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Deze verwerken we in elk geval voor de duur van de overeenkomst en tot maximaal vijf jaar daarna.

Nadat u een dienst van ons hebt afgenomen versturen we een factuur. Daar komen ook persoonsgegevens op voor. We zijn wettelijk verplicht deze tenminste zeven boekjaren te bewaren.

 

Toestemming

Voor sommige van deze doeleinden vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft dan ook het recht om op elk moment uw toestemming weer in te trekken. Dat kunt u doen door ons een e-mail te sturen naar info@tellekampbooland.nl. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft geldig tot u ons deze e-mail hebt gestuurd.

 

Gerechtvaardigd belang

Vaak hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Dat wil zeggen dat we zowel naar uw privacybelang hebben gekeken, maar ook onze eigen, meestal commerciële belangen, hebben meegewogen. We verwerken uw persoonsgegevens daarom ook alleen als dat noodzakelijk is om ons belang te behartigen. We maken deze afweging voor elk doeleinde, steeds volgens de normuitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Anderen die uw persoonsgegevens ontvangen

Regelmatig hebben we hulp nodig in een of andere vorm, bij onze bedrijfsvoering. Zo schakelen we de volgende verwerkers in:

  • Hosting van de website
  • E-mail en nieuwsbrief hosting
  • Derden die door ons worden ingeschakeld, zoals adviseurs

De verwerkers en derden moeten uw privacy voldoende waarborgen. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat alle verwerkers en derden gevestigd zijn in de EU/EER of ander adequaat land en dat we een verwerkersovereenkomst met ze hebben gesloten.

 

Uw rechten

Dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken conform deze privacyverklaring, betekent natuurlijk niet dat u helemaal niets meer te zeggen heeft over uw persoonsgegevens. We leggen u daarom hieronder graag uit welke rechten u hebt en hoe u die kunt inzetten.

 

Toestemming intrekken

Hebben wij uw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt, dan mag u deze te allen tijde intrekken door ons te e-mailen op info@tellekampbooland.nl.

 

Inzage, rectificatie en wissing of beperking

U heeft te allen tijde recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Bent u van mening dat wij die persoonsgegevens niet langer nodig hebben, dan kunt u ook een verzoek doen om uw gegevens door ons te laten wissen of de verwerking te beperken. Een dergelijk verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@tellekampbooland.nl.

 

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur ons dan een e-mail naar info@tellekampbooland.nl met daarin uw bezwaren en argumenten om dit te onderbouwen. Wij nemen uw bezwaar vervolgens in behandeling. Daar ontvangt uiteraard een bevestiging van op het e-mailadres waarmee u het bezwaar hebt ingediend. Indien u bezwaar per post wilt indienen vragen wij u om uw contactgegevens te vermelden zodat wij contact met u kunnen opnemen.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Wilt u onze dienstverlening stopzetten en uw gegevens meenemen naar een andere dienstverlener? Dan zijn wij verplicht om u de gegeven op zodanige elektronische wijze aan te leveren, dat u de gegevens gemakkelijk over kunt dragen aan de nieuwe dienstverlener. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@tellekampbooland.nl.

 

Klachten

Heeft u een klacht? Dat vinden we heel jammer en vervelend. Mail daarom naar info@tellekampbooland.nl zodat wij uw klacht in behandeling kunnen nemen. We streven ernaar binnen een redelijke termijn een passende oplossing te vinden. Tevens heeft u het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Tellekamp Booland juridische dienstverlening.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39101050.

U kunt het beste contact met ons opnemen per telefoon of e-mail:

Telefoonnummer: 036 5334 005

E-mail adres: info@tellekampbooland.nl