Bouw en projectontwikkeling


De nadruk van mijn adviespraktijk ligt bij de bouw en projectontwikkeling. Dat begint al bij de aanbestedingsfase waarin ik bedrijven adviseer over de juridische risico’s en knelpunten die kunnen ontstaan bij een project. Daarbij stel ik altijd een uitgebreid advies op, met daarin een analyse van de juridische aspecten bij een project en een juridische planning met daarin alle belangrijke momenten voor de voortgang.

Infra


Een specialiteit is het vergunningenmanagement en de advisering bij wegenbouw en waterbouwprojecten. Het vergt veel praktijkervaring om dit soort projecten succesvol te begeleiden. Die ervaring heb ik afgelopen 15 jaar opgedaan bij zowel Rijkswegen, provinciale wegen als grote waterprojecten.

Van aanbesteding, uitvoering en het vergunningenmanagement tot aan de advisering over juridische vraagstukken, is er ervaring en kennis.

Overheid


Regelmatig vragen overheden mij voor juridisch advies maar ook het juridisch ondersteunen van afdelingen of het vergunningenmanagement voor een specifiek project. In het verleden heb ik mij bezig gehouden met advisering over waterbeleid, provinciale inpassingsplannen, stikstofproblematiek voor provincies, ruimtelijke ordening voor gemeenten en milieurecht voor zowel het Rijk als gemeenten.